Home | Product & Service | About Us | Customers
   

ບໍລິສັດ ທຣີບເປີ້ ໄອທີ ເຊີວິສ ຈຳກັດ
ຈັດຕັ້ງຂື້ນວັນທີ່ 14 ມັງກອນ 2010 ດ້ວຍທືນຈົດທະບຽນ 3,000,000 ບາດ (ສາມລ້ານບາດຖ້ວນ) ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ທີ່ 99/29 ຫມູ່ 4 ອາຄານເຂດອຸດສະຫະກຳຊ້ອບແວ ຊັ້ນ 6 ຍູນິດບີ ຖະໜົນແຈ້ງວັດທະນະ ຕຳບົນຄອງເກືອ ອຳເພີ ປາກເກັດ ນົນທະບຸຣີ 11120 ໂດຍມີ ທ່ານ ສະເວດ ສຣິຕລານຸກ ເປັນກຳມະການບໍລິສັດ

ລັກສະນະຂອງທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນການ
ບໍລິິສັດ Triple IT Service ຈະເນັ້ນໜັກໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການພັດທະນາ Computer Software ດ້ວຍນຳໃຊ້ແນວທາງນຳໃຊ້ Open Source ໃນລັກສະນະ ຂອງ Program Online ຫຼື ການພັດທະນາໂດຍພື້ນຖານຂໍ້ມູນລະບົບເຄື່ອຄ່າຍພ້ອມຮັບເບີ່ງແຍງ ລະບົບ ແລະ ປັບປຸງ Software ໃຫ້ພ້ອມໃນການໃຊ້ງານທັນຍຸກທັນສະໄໝ

ກຸ່ມລູກຄ້າ
ກຸ່ມລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ຈະເປັນໜ່ວຍງານລັດ ສະຖານສືກສາ ທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນທົ່ວໄປ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ
ໂທ +66(0) 29622137
FAX +66 (0) 29622137
E-mail sawate_s@hotmail.com

 
View Larger Map

   
© 2011 Triple IT Service Company Limited